Bio – Degradable Products

Bio Cup PLA Single Wall – 250ml 1000 R 1,030.00

Bio Cup PLA Single Wall – 350ml 1000 R 1,295.00

PLA Sip Lid 250ml – PLA 80mm 1000 R 675.00

PLA Sip Lid 350ml – PLA 90mm 1000 R 810.00

Bio Cup PLA Double Wall 250ml 500 R 925.00

Bio Cup PLA Double Wall 350ml 500 R 990.00

PLA Sip Lid – 250ml – PLA 80mm 1000 R 675.00

PLA Sip Lid – 350ml – PLA 90mm 1000 R 810.00

Bio Burger Box Small Clamshell
147 x 141mm – 500 – N/S

Bio Burger Box Medium Clamshell
152 x 150mm – 500 – N/S

Snack / Lunch Box – 1 Compartment Clamshell – 1000ml – 500 – N/S

Bio Meal Box – 2 Compartment Clamshell 1000ml – 250 – N/S

Bio Snack / Lunch Boxes – 1 Compartment Square – 1200ml – 200 – R 995.00

Wrapped PLA Bio Straws – 6mm x 210mm – 2000 units –  R 795.00

Wrapped PLA Bio Straws – 8mm x 210mm – units 2000 – R 1,075.00

Unwrapped PLA Bio Straws – 6mm x 210mm – 2000 units – R 760.00

Unwrapped PLA Bio Straws – 8mm x 210mm – 2000 units – R 895.00

Unwrapped PLA Bio Straws – 10mm x 210mm – 2000 units – R 1,095.00

BROWN KRAFT PAPER BAGS

Small Shopper 260mm x 130mm x 370mm 500 Units – R 565.00

Medium Shopper 300mm x 160mm x 430mm 500 Units – R 710.00

Large Shopper 300mm x 160mm x 540mm 500 Units – R 895.00

AIRLAID NAPKINS

Grande White 40cm x 40cm 1000 Units – R 117.50

Slim Cut White 20cm x 40cm 1000 Units – R 657.50

Cocktail White 20cm x 20cm 2000 Units – R 669.00